Wprowadzenie


Innovative Lab szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony prywatności naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności jest naszym sposobem informowania użytkownika witryny w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje, które zostały nam udostępnione za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług udostępnianych przez nas online (łącznie „Usługi”). Mówi ci również, jakie masz możliwości w stosunku do tych informacji, które zostały nam przez Ciebie przekazane.


Jeśli masz mniej niż 16 lat, upewnij się, że rodzice / prawni opiekunowie przeczytali i wytłumaczyli Tobie zaprezentowaną przez nas politykę prywatności. Zawsze powinieneś upewnić się, że uzyskasz zgodę rodzica / opiekuna(ów) prawnych przed udzieleniem jakichkolwiek informacji lub przesłaniem nam materiałów.


Jakiego rodzaju informacje są zbierane na naszej stronie internetowej

Zbieramy dwa rodzaje danych i informacji od naszych użytkowników. Pierwszym rodzajem informacji są informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej lub mogące z odpowiednim wysiłkiem identyfikować poszczególne osoby („Dane osobowe”). Obejmuje to:


• Informacje dotyczące logowania: Aby skorzystać z naszych usług, użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się / zalogowania w usługach. W ramach tego procesu możemy poprosić o udostępnienie imienia i nazwiska, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli masz mniej niż 16 lat, możemy poprosić Cię o dane kontaktowe Twojego rodzica / opiekuna (adres e-mail lub numer telefonu).

• Informacje o aktywności: W ramach naszych usług, możemy zbierać dane osobowe, które są powiązane z aktywnością na stronie internetowej lub w aplikacjach (np. związane z poprawnością rozwiązywanych na naszej stronie prac domowych on-line). Te informacje stanowią niezbędną pomoc w ocenianiu postępów Twojego dziecka w nauce matematyki.

• Dobrowolne informacje: Zbieramy więc te informacje, które użytkownik dostarcza nam dobrowolnie. W ramach naszych Usług użytkownik ma możliwość umówienia się na bezpłatne lekcje demonstracyjne wypełniając formularz zgłoszeniowy, skorzystania z bazy materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest zobligowany do podania swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, klasa do której uczęszcza dziecko, numer telefonu, adres e-mail 

• Informacje o urządzeniu: Możemy gromadzić dane osobowe z twojego urządzenia, takie jak adres IP, geolokalizacja i inne identyfikatory online (tj. dane online zbierane z urządzeń użytkownika, aplikacji i protokołów, które mogą być używane do identyfikacji użytkowników).


Drugi rodzaj informacji to niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje dotyczące użytkownika (użytkowników), które mogą zostać udostępnione lub zebrane za pośrednictwem usług użytkownika („informacje nieosobowe”). Nie jesteśmy świadomi tożsamości, z której pobrano dane nieosobowe. Dane nieosobowe obejmują: nazwę użytkownika i hasło; informacje o Twojej aktywności w usługach (np. przeglądane strony, przeglądanie online, kliknięcia, akcje, znaczniki czasu itp.) oraz zagregowane informacje o użytkowaniu i informacje techniczne dotyczące urządzenia, w tym niektóre informacje o oprogramowaniu i sprzęcie (np. typ przeglądarki i system operacyjny używany przez urządzenie, preferencje językowe, czas dostępu i nazwa domeny witryny internetowej, z której połączono usługi; itp.).


Jeśli połączymy dane osobowe z informacjami nieosobowymi, połączone informacje będą traktowane jako dane osobowe tak długo, jak długo będą łączone.


Pliki cookies


Nasza strona internetowa innovativelab.pl korzysta z plików cookies. Pliki te to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa aktywnością na naszych stronach internetowych takich jak np. odwiedzane strony, kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o lokalizacji użytkownika. Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu.


W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies. Możecie Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi.Informacje o administratorze


Administratorem danych osobowych pozostaje Innovative Lab reprezentowana przez Ewę Kowalik.


Cel i czas przetwarzania danych osobowych


Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z Państwem, w trakcie którego przedstawimy naszą ofertę, możliwości podjęcia współpracy oraz przekażemy Państwu wszelkie ważne informacje dotyczące naszej działalności i placówek.


Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji określonych celów – np. kontaktu z Państwem, prawidłowej realizacji usług edukacyjnych. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych.


Dane pozostawione do kontaktu przez opiekunów dzieci zgłaszanych na zajęcia przechowujemy przez okres do 5 lat, ale nie dłużej niż do czasu ukończenia przez zgłaszanego ucznia edukacji szkolnej.


W przypadku danych kontaktowych kandydatów na Nauczycieli – pozostają one w naszej bazie przez okres 5 lat – tak, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w przypadku powstania możliwości podjęcia współpracy.


Nie profilujemy Państwa danych, nie przekazujemy ich ani nie sprzedajemy. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom- robimy to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania.


Dodatkowe aplikacje i oprogramowanie


Dziennik elektroniczny:


Na naszej witrynie internetowej znajduje się również link umożliwiający korzystanie z dziennika elektronicznego. Oprogramowanie to jest dostępne wyłącznie dla naszych uczniów, ich rodziców oraz personelu Innovative Lab. Dane gromadzone w aplikacji dziennika elektronicznego wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i przedstawienia naszej oferty edukacyjnej oraz realizacji przez naszą sieć usług nauczania.


Uprawnienia osób, które przekazały nam swoje dane.

Możecie Państwo zażądać od Innovative Lab, która będzie administratorem Państwa danych osobowych aktualizacji lub usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych).


Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do oraganu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Urzędu Ochrony Danych Osobowych), informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://giodo.gov.pl/579


Zabezpieczenia

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym stosujemy zabezpieczenia w postaci: szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji.


Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do zbiorów danych poprzez użycie metod kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub plików.


Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione oraz działające na nasze polecenie.


Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje. Także od Partnerów, którym przekazywane są Państwa dane wymagamy zapewnienia odpowiednich środków celem ich zabezpieczenia.


Pseudonimizacja polega na takim sposobie prezentacji danych, iż bez odpowiedniego klucza nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby – np. poprzez zamianę imion i nazwisk na abstrakcyjne nazwy lub skróty. Metody tej używamy, kiedy Państwa dane potrzebne są np. dla celów statystycznych a ich odbiorca nie potrzebuje informacji dotyczących Państwa tożsamości.


Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: biuro@innovativelab.pl, lub listownie na adres pocztowy: Innovative Lab ul. Tartaczna 2 05-300 Mińsk Mazowieckikoperta

Zapisz dziecko

x

Zapisz dziecko na kurs